Planlæg jeres barselsforløb

I har ret til barsel og orlov, når I skal være forældre. Med vores barselsberegner kan I få overblik over, jeres ret til fravær, løn og barselsdagpenge samt alle vigtige datoer.

Din familiesituation

Mor og far
Soloforælder
Mor og medmor
Far og far
LGBT+ familier

Mor og far

FOAs barselsberegner forudsætter, at mor og far bor sammen, når barnet bliver født, og har fælles forældremyndighed. Bor I som forældre ikke sammen, og/eller har I ikke fælles forældremyndighed, vil barselsdagpengene blive fordelt på anden vis. Tag derfor kontakt til den lokale FOA-fagforening, for at høre hvad der gælder for dig.

Mor og medmor

Når to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion (donor), vil den kvinde, der føder barnet, automatisk blive registreret som barnets mor. Den anden kvinde kan efter omstændighederne blive registreret som barnets medmor. En medmor sidestilles med en far og har derfor samme barselsrettigheder.

Far og far

Efter Dansk ret er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at registrere 2 fædre som barnets retlige forældre, når barnet bliver født.

Har I som par fået et barn ved hjælp af en surrogatmor, vil en tiltænkt far kunne anerkendes som retlig forælder, hvis han er genetisk far (det vil sige, at han har doneret sæd) til det barn, som surrogatmoren har født.

En retlig fars partner kan således kun blive retlig forælder ved stedbarnsadoption*. Tiltænkte forældre, der opnår forældreskab via en surrogataftale (rugemor), opnår ikke ret til fravær og barselsdagpenge efter barselsloven. Dette gælder, uanset om de tiltænkte forældre gennemfører en stedbarnsadoption.

Ønsker I, at den retlige fars partner skal holde orlov med barselsdagpenge, har den retlige forælder mulighed for at overdrage fraværs- og dagpengerettigheder til sin partner, hvis de er gift eller er samlevende og er tiltænkt en forældrelignende rolle til barnet.

I kan i den situation ikke benytte jer af FOAs barselsberegner, da der er mange forhold, som beregneren ikke kan tage højde for, og som har betydning for jeres muligheder. Tag derfor kontakt til din Lokale FOA-afdeling, for at høre om jeres rettigheder og muligheder, hvis I som par har fået barn ved hjælp af en udenlandsk surrogatmor.

* Nye regler pr. 1. januar 2025
Den 5. februar 2024, blev der indgået en politisk aftale, der bl.a. skal sikre, at forældreskabet for børn, født af en surrogatmor, fastlægges allerede fra fødslen, så der ikke skal gennemføres en stedbarnsadoption af barnet. Som en konsekvens af en aftale om retligt forældreskab ved surrogataftaler, vil der derudover være behov for tilpasninger i barselsloven, så de retlige forældre sikres en selvstændig ret til orlov og barselsdagpenge.

Soloforælder

Du er soloforælder, hvis du er barnets eneste retlige forælder. Er du i tvivl, om du er soloforælder, kan du læse mere om soloforældre ved at klikke på næste.

LGBT+ familier

LGBT+ er den internationale fællesbetegnelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.

Retlige forældre, der er omfattet af betegnelsen LGBT+, har samme rettigheder i henhold til barselsloven og overenskomsten som andre retlige forældre. Retlige forældre i LBGT+ familier har derfor mulighed for at overdrage orlov til sociale forældre og/eller nærtstående familiemedlemmer på lige fod med andre retlige forældre.

Hvis barnet kun har en retlig forælder, når barnet bliver født, skal du i stedet vælge soloforældre. Det samme gælder, hvis du som enlig mand har fået barn ved hjælp af en surrogatmor, der bor i udlandet.

Adoptivforældre

Som adoptivforældre har I ret til fravær fra arbejdet, forud for modtagelsen af barnet. Retten til fraværet afhænger af, om barnet skal hentes i udlandet eller overgives i Danmark.

Efter modtagelsen af barnet har I, som adoptanter, samme barselsrettigheder som andre forældre. Dog er barselsforløbet sammensat en smule anderledes, idet I som adoptanter hver har ret til 6 ugers fravær med barselsdagpenge i de første 10 uger efter modtagelsen af barnet. Herefter har I ret til fravær fra arbejdet i 32 uger, hvoraf 18 uger er med barselsdagpenge.

Bemærk, at barselsberegneren ikke tager højde for jeres rettigheder inden modtagelsen af barnet. Kontakt din lokale FOA-fagforening for at høre, hvad der gælder for jer forud for modtagelsen af barnet.